Sök

Ska vi separera eller inte?

En separation är alltid en smärtsam process och man behöver ofta ta hjälp med att härbärgera den smärtan. Och när barn finns med så känns förlusten och sorgen än större. Att trots allt det svåra kunna separera under värdiga former dvs att kunna lämna, skiljas utan att bli destruktiv och eller hämndlysten ger utrymme till förlåtelse, medkänsla och försoning.

Text: Ylva Vejrich Dieden, Mind Sverige

Det kan kännas outhärdligt att börja samtala om allt det där som orsakat så mycket sorg och kanske också svek men det är en väg att för båda parter komma vidare i sin livssituation och så småningom kunna föra en dialog som är det mest verksamma verktyget. Speciellt när parterna ska ha kontakt med varandra gällande gemensamma barn.

Men för att komma dit att börja prata om sin skilsmässa krävs att man  för sig själv kan erkänna att det skaver i själen.  Och det kan vara just det som känns svårt att erkänna. Man vill klara sig själv och skilsmässan i sig kan ha tagit sådan energi att ens tänka på det egna måendet känns  avlägset. Vi vet att skilsmässor hör till det i livet som skapar mest stress både före  och efter en skilsmässa. Faktiskt en sådan  livshändelse som är lika tung och jobbig som en nära anhörigs bortgång eller allvarlig sjukdom. Denna livshändelse innebär också en kris som har sina olika steg att ta sig igenom.

Ibland kan smärtan av förlust ta sig utryck smärta i magen, huvudvärk som inte släpper, och bilden på barnen gör att tårarna bränner bakom ögonen men man har gett sig den på att klara sig själv.

Att sätta ord på känslor av hopplöshet, ilska , sorg, övergivenhet och alla de  diffusa känslor och tankar som ältas  kan innebära att ens tex smärta i magen eller panikkänslor kan släppa. Att försöka ”låtsas som det regnar”  dvs att inte känna efter eller bara  bita ihop  kan hjälpa i stunden men på sikt kan det slå mot  självkänslan och självförtroendet och sorg som kan leda till nedstämdhet och depression. Viktigt också i en skilsmässa att förstå att båda parter ofta befinner sig i olika faser. Den ene kanske tagit initiativet till separationen och kan s.a.s. ligga före i processen men båda i en skilsmässa  oavsett varför och hur ett skilsmässobeslut kommit till  känner av krisens olika stadier av oro, ledsenhet chock och  så småningom acceptans. Att gå igenom denna kris kan kännas övermäktigt men vi vet också att det kinesiska tecknet för ordet kris är en chans.  Det kan innebära att ur krisen kan en utveckling ske och  en ny start kan ta sin början.

Under denna process kan samtal några eller samtal  efter behov vara en möjlighet att få bearbeta de känslor som kommit fram eller hållits tillbaka för att kunna hitta nya sätt att navigera i den nya  tillvaron.

Läs mer och boka tid hos Mind Stockholm här.