Sök
Kommersiella fastigheter

Webinar och utbildning

Bygg upp kunskapen och skapa bättre affärer.

Kunskap är en av byggstenarna hos Kommersiella fastigheter. Vi arbetar i en så kallad lärande organisation. Vi vill gärna dela med oss av kunskap till fastighetägare. Hos Kommersiella fastigheter är webbinarier, utbildningar och rådgivningssamtal helt kostnadsfria. Allt för att skapa bättre affärer för fastighetsägarna.