Sök

Checklista

Att tänka på vid en företagsförsäljning

Inför en företagsförsäljning är det mycket att tänka på, inte minst när det gäller skatten. Därför har vi tagit fram en checklista som gör det lättare att få koll på läget.

Text: Peder Lundgren, jurist Företagarens Jurist

  • Är du förbered? Möjligheten att sälja företaget kan komma med kort varsel och du har därför mycket att vinna på att starta förberedelserna i god tid, båda vad gäller din egen skattesituation och bolagets verksamhet.
  • Ska du sälja privat eller via ett ägarbolag? En privat försäljning utlöser beskattning direkt men om du säljer via ett ägarbolag kan du oftast skjuta på beskattningen tills du tar utdelning eller väljer att avveckla ägarbolaget.
  • Har du koll på ditt sparade utdelningsutrymme? Inför försäljningen är det viktigt att kontrollera dina K:10-blanketter så att du har använt de mest fördelaktiga metoderna för beräkning av gränsbeloppet under tidigare år.
  • Är det värt att utnyttja möjligheten till trädabolag? Om du har sålt företaget via ett holdingbolag kan du fundera på att låta holdingbolaget vara vilande, ligga i träda, under fem år för att sedan kunna ta ut kapitalet till 25 procents beskattning.

Boka tid med Företagarens Jurist för att få rådgivning i affärsjuridiska frågor.

Relaterade tjänster