Sök

Starta och driva ett företag

Att starta och driva ett företag är en dröm för många - men det kan uppstå frågetecken under vägen. När mycket står på spel är det viktigt att allt blir rätt. Här hittar du tips och erbjudanden som kan hjälpa dig - oavsett var i din företagsresa du befinner dig.

Guide starta och driva företag

1. Hur startar jag mitt företag?

Det går att hitta många bra erbjudanden som hjälper och underlättar för dig i början av ditt företagande.

 

Tjänster
Läsning

2. Hur försäkrar du dig och ditt företag?

Som företagare är det viktigt att skydda såväl företaget som familjen. En kompanjonförsäkring gör att en efterlevande delägare kan lösa ut din familj och skapa en trygghet för alla inblandade. Företagets framtid säkras och din familj får en extra säkerhet.

Det är inte alltid lätt att hålla koll på försäkringsportföljen. Genom att göra en försäkringsinventering får du koll på tjänstepensionsplaner och försäkringsförmåner till dina anställda. 

Tjänster

3. Hitta lokaler till din verksamhet

Vill du köpa eller hyra en lokal till din nya verksamhet? På Livspusslet hittar du specialistkunskap inom köp, försäljning och uthyrning av fastigheter. Det kan också vara bra med juridisk hjälp inför en fastighetsöverlåtelse.

Tjänster

4. Expertis för att driva och utveckla ett företag

När du har kommit igång med ditt företag och verksamheten har börjat rulla på, kommer du löpande ställas inför olika juridiska utmaningar. Det kan exempelvis handla om hjälp med att granska avtal med nya affärspartners - eller att du behöver ändra bolagskonstruktion.

Under tiden du driver ditt företag kan du löpande behöva hjälp när det går bra för verksamheten - eller när det av någon anledning går mindre bra.

Tjänster
Läsning

5. Skattefrågor - viktigt att ha koll på

Som företagare är det viktigt att ha koll på många olika skatterättsliga frågor. Det kan röra sig om planering inför utdelning eller korrekt redovisning i deklarationen. Det kan även handla om vad du bör tänka på inför en försäljning av delar - eller hela - företaget. Skattefrågorna blir även aktuella vid ett generationsskifte.

Tjänster
Läsning

6. Rådgivning i arbetsrättsliga frågor

Många nya frågor kommer dyka upp om du ska anställa medarbetare eller anlita konsulter. Här hittar du rådgivning och digitala tjänster som hjälper dig.

Tjänster

7. Generationsskifte - vad bör du tänka på?

Det kan komma en dag då barnen ska ta över ditt bolag. Det kallas generationsskifte och innebär en överlåtelse av bland annat företag, familjefår eller skogsfastighet. Det kan handla om en överlåtelse från en generation till en annan inom familjen - alternativt till närstående eller anställda. Vid ett generationsskifte är det viktigt att tänka på när du vill att själva skiftet ska ske - för att i god tid hinna planera allt på bästa sätt.

I samband generationsskiftet är det även vanligt att frågan om hur kompensation till de som inte tar över företaget ska ske på bästa sätt.

Tjänster

8. Hur går det till att sälja ett företag?

Att sälja ett företag innehåller många steg och kräver en strukturerad process - som ofta kan ta uppemot ett år. Det är därför viktigt att börja i god tid.

Tjänster
Läsning