Sök
Erik Olsson Fastighetsförmedling

Prenumerera på Erik Olssons marknadskommentarer

  • Bred kunskap och uppdaterad information om bostadsmarknaden gör du tryggare och bättre bostadsaffärer.

Med bra information om bostadsmarknaden får du ett försprång.

I marknadskommentaren ger vi vår analys och syn på bostadsmarknaden varje månad. Kvartalsvis fokuserar kommentaren på vårt index Erik Olsson Bostadsindex, EOBi, med spännande och unik information som media ofta refererar till.