Sök

Vilka avtal behöver du som företagare?

Att starta och driva ett företag är en dröm för många, men det kan också uppstå en hel del frågetecken som behöver redas ut. För att skapa trygghet i ditt företagande är det viktigt att redan på ett tidigt stadium se över vilka juridiska avtal och dokument du behöver.

Text: Peder Lundgren, jurist Företagarens Jurist

Om ni är flera som startar företaget ihop är det viktigt att ni diskuterar igenom hur ni ser på ert gemensamma företagande. Ni bör sen skriva ett aktieägaravtal eller kompanjonavtal där ni reglerar de frågor som är viktiga för er som ägare. Det kan röra sig om att bestämma i vilka frågor ni måste vara eniga för att fatta beslut eller vad som ska hända om en av er vill sälja sin del av företaget. Genom att reglera dessa frågor på förhand minskar ni risken för att onödiga och svårlösta konflikter uppstår längre fram.

Om du köper in tjänster (eller själv utför uppdrag åt andra företag) är det viktigt att du upprättar ett uppdragsavtal, även kallat konsultavtal. I ett uppdragsavtal regleras bland annat uppdragets omfattning, hur uppdraget ska genomföras, ersättning och vad som ska gälla vid förändringar eller förseningar. Även delar som uppsägning, sekretess, ansvar och skyldigheter bör regleras i uppdragsavtalet.

Du bör även se till att ha skriftliga allmänna villkor som gäller för de varor eller tjänster du säljer. Ett företags allmänna villkor är ett bra komplement till de villkor som regleras i lag, till exempel köplagen och konsumentköplagen. På så sätt kan du anpassa villkoren till din verksamhet och det blir tydligt för kunden vilka villkor som gäller för exempelvis öppet köp eller avbokning. Genom att ha allmänna villkor kan även andra avtal, som köpeavtal eller uppdragsavtal, hållas kortare genom att hänvisa till de allmänna villkoren.

När det blir dags att anställa personal är det viktigt att se till att skriftliga anställningsavtal upprättas med samtliga anställda. I anställningsavtalet reglerar ni bland annat arbetsuppgifter, lön, förmåner och andra villkor som ska gälla. Genom att vara tydlig i anställningsavtalet skapar ni trygghet för både dig som arbetsgivare och dina anställda. Det blir även lättare för dig att säkerställa att du uppfyller de krav som ställs på dig som arbetsgivare.

Det är inte bara företagets avtal som är viktiga för att skapa trygghet i ditt företagande. Även händelser i privatlivet kan påverka företaget och i värsta fall medföra allvarliga konsekvenser för ditt företagande. Därför är det viktigt att du även ser över dina familjerättsliga dokument så att de passar ditt liv som företagare. Om du är gift, eller ska gifta dig, bör du upprätta ett äktenskapsförord med din make/maka. Genom äktenskapsförordet kan ni bestämma att viss egendom inte ska ingå vid en bodelning. På så sätt kan du säkerställa att ditt företag förblir ditt även vid en eventuell skilsmässa. Du bör även fundera på vad du vill ska ske med företaget ifall du går bort. Genom att skriva ett testamente kan du exempelvis bestämma vem av dina arvingar som ska erhålla företaget som arv efter dig.

Boka tid hos Företagarens Jurist för att skapa trygghet för dig som företagare.