Sök
Företagarens Jurist

Anställningsavtal

  • Från 7 990 exkl. moms med jurist

I ett anställningsavtal kan du bland annat reglera arbetsuppgifter, lön, förmåner och villkor som gäller den specifika anställningen.

När behöver du ett anställningsavtal?

Anställningsavtalet skapar trygghet både för både arbetsgivare och arbetstagare. Med ett juridiskt korrekt anställningsavtal säkerställer ni att lagar, regler och kollektivavtal följs, vilket annars kan leda till kostsamma tvister.

Olämpliga eller oskäliga anställningsvillkor kan bli ogiltigförklarade av en domstol – om den anställde skulle väcka talan mot arbetsgivaren.

Även muntliga överenskommelser om anställning räknas som anställningsavtal. Däremot måste anställningsvillkoren alltid lämnas skriftligen från arbetsgivaren. Därför är det lämpligt att upprätta ett skriftligt anställningsavtal så fort ni har kommit överens om villkoren.

Kontakta oss

Kontakta oss när det passar dig! Vi finns tillgängliga under vardagar kl. 08-17:00.

0770-770 097

Kontakta oss

Kontakta oss när det passar dig! Vi finns tillgängliga under vardagar kl. 08-17:00.

0770-770 097