Sök
Företagarens Jurist

Avtal för IT-konsult

  • Från 7 990 exkl. moms med jurist

Många mindre och nystartade företag behöver hyra in en IT-konsult istället för att anställa den kompetensen. Då är det viktigt att reglera uppdraget i ett konsultavtal.

Förutom själva uppdraget kan bland annat frågor kring rapportering, fakturering, uppsägningstid, sekretess, ansvar och skyldigheter regleras i avtalet.

Kontakta oss

Kontakta oss när det passar dig! Vi finns tillgängliga under vardagar kl. 08-17:00.

0770-770 097

Kontakta oss

Kontakta oss när det passar dig! Vi finns tillgängliga under vardagar kl. 08-17:00.

0770-770 097