Sök

Starta företag ihop med andra – det här måste du tänka på!

Ska ni starta företag ihop? Vad kul och spännande! Då har ni säkert fullt upp med funderingar kring affärsidé, var era kunder finns och hur ni ska komma igång. Det finns många juridiska frågor kring ert företagande som ni behöver ta ställning till.

Text: Peder Lundgren, jurist Företagarens Jurist

Redan i ett tidigt skede i era planer för ett gemensamt företag bör ni fundera kring vilken bolagsform ni vill driva ert företag som. I praktiken är det handelsbolag eller aktiebolag ni har att välja mellan (även om det finns vissa andra bolagsformer som är möjliga). Det finns för- och nackdelar med båda dessa former.

Delägarna i ett handelsbolag kallas bolagsmän och det gemensamma ägandet regleras genom ett bolagsavtal. Handelsbolag är enkelt att komma igång med och det finns inget formellt krav på startkapital. I ett handelsbolag har bolagsmännen ett obegränsat personligt ansvar för företagets förpliktelser och bolagsmännen är dessutom personligt solidariskt ansvariga för företagets skulder. Det innebär att om inte bolaget kan betala sina skulder kan en fordringsägare (den som ska få betalt) vända sig till vilken som helst av bolagsmännen och kräva in hela skulden. Ett handelsbolag kan därför innebära en stor ekonomisk risk för er personligen.

I ett aktiebolag har delägarna (aktieägarna) som grundregel inget ansvar för företagets skulder och det finns därmed en tydlig skiljelinje mellan er som ägare och företaget. Ett aktiebolag är därför många gånger att föredra vid lite större verksamhet som innebär större ekonomisk risk. För att starta ett aktiebolag krävs dock en lägsta kapitalinsats (aktiekapital) om 25 000 kronor. Kravet på aktiekapital innebär att tillgångarna i bolaget alltid måste överstiga skulderna med minst aktiekapitalets storlek. Ett aktiebolag ska årligen lämna in en årsredovisning till Bolagsverket vilket ställer lite högra krav på bokföring och administration.

Även skattereglerna för er som ägare skiljer sig åt beroende på om ni har ett handelsbolag eller aktiebolag och det är därför viktigt att ni tar reda på vilka skattekonsekvenser de olika bolagsformerna får för er som ägare.

Oavsett vilken bolagsform ni väljer är det en stark rekommendation att ni upprättar ett skriftligt delägaravtal mellan er. I ett handelsbolag kallas avtalet ofta för kompanjonavtal medan man i ett aktiebolag brukar prata om aktieägaravtal. Kompanjonavtal och aktieägaravtal skiljer sig åt i vissa delar (eftersom bolagsformerna har vissa skillnader) men i mångt och mycket liknar de varandra.

I grund och botten handlar det om att ni som kompanjoner ska reglera ert gemensamma ägande av företaget. Fundera exempelvis på om den vinst som uppstår i verksamheten ska plockas ut eller återinvesteras, vilken beslutsmajoritet som ska gälla i särskilt viktiga frågor eller vad som ska ske om någon av er vill sälja sin andel av företaget. Genom att på förhand ha bestämt hur ni ska agera i dessa situationer minskar ni risken för att svårlösta konflikter uppstår längre fram och ni kan istället lägga ert fulla fokus på er nystartade verksamhet.

Behöver du hjälp av en jurist? Boka tid hos Företagarens Jurist för rådgivning.