Sök
Företagarens Jurist

Tvistlösning

  • Ta hjälp av jurist i ett tidigt skede
  • Arvode för allmän rådgivning är 2 000 kr exkl moms för 60 minuters möte

Att bli indragen i en konflikt, oavsett om det är med en affärspartner eller klient, är sällan en önskvärd situation, men ibland oundviklig. En rättslig konflikt kan bli tidskrävande och medföra avsevärda ekonomiska risker. Därför är det fördelaktigt att engagera en erfaren jurist redan i ett tidigt skede, helst innan konflikten uppstår.

På Företagarens Jurist erbjuder vi proaktivt juridiskt stöd inför potentiella konfliktsituationer och hjälper dig att utforska dina alternativ. Vi kan också företräda dig som ombud i förhandlingar med den andra parten eller under en rättsprocess. 

Kontakta oss

Kontakta oss när det passar dig! Vi finns tillgängliga under vardagar kl. 08-17:00.

0770-770 097

Kontakta oss

Kontakta oss när det passar dig! Vi finns tillgängliga under vardagar kl. 08-17:00.

0770-770 097