Sök
Företagarens Jurist

Sekretessavtal

  • Från 2 990 exkl. moms med jurist  
  • Fast pris i vår digitala tjänst 990 kr exkl. moms

Med ett sekretessavtal kan du skydda dig från att intern företagsinformation eller hemliga affärsidéer sprids till utomstående. De personer eller företag som får ta del av känslig information förbinder sig via avtalet att behandla uppgifterna konfidentiellt.

När behöver du ett sekretessavtal?

Ett sekretessavtal kan ha flera användningsområden. Oftast handlar det om att skydda intern företagsinformation eller andra affärsidéer som kan skada företaget om uppgifterna läcker ut. Avtalet kan skrivas med de anställda inom företaget men också med olika uppdragstagare, till exempel externa konsulter.

Det är inte ovanligt att anställda får tillgång till information som kan vara känslig för arbetsgivaren om den blir allmänt känd. På grund av detta begränsas anställdas möjlighet att utnyttja informationen genom Lagen om Företagshemligheter.

Genom ett sekretessavtal är det möjligt att komma överens om regler som gäller utöver vad som är bestämt i lagen.

Kontakta oss

Kontakta oss när det passar dig! Vi finns tillgängliga under vardagar kl. 08-17:00.

0770-770 097

Kontakta oss

Kontakta oss när det passar dig! Vi finns tillgängliga under vardagar kl. 08-17:00.

0770-770 097