Sök

Guide

Vad bör man reglera i ett aktieägaravtal?

Det finns inga lagar eller regler som bestämmer hur ett aktieägaravtal ska se ut eller vad det kan innehålla. Det är upp till ägarna att bestämma över innehållet. För att minska risken för onödiga konflikter i framtiden finns det dock vissa delar som ni bör reglera i ett aktieägaravtal.

Text: Peder Lundgren, jurist Företagarens Jurist

Hur ska styrelsen utses?

Det är styrelsen som ansvarar för verksamheten i bolaget och det är aktieägarna som utser styrelsen. Den eller de delägare som får utse styrelsen har därför makten över hur bolaget ska skötas.

Förköpsrätt

Ska en ägare som inte vill vara med längre få sälja sina aktier till vem som helst? För att kontrollera ägarkretsen kan ni skriva att övriga delägare ska ha förköpsrätt om någon av er vill sälja sina aktier. Ni kan även bestämma vad priset för aktierna ska vara.

Vad ska hända om en delägare inte följer avtalet?

Om någon av er gör avsteg från det ni reglerat i avtalet kan det få stora konsekvenser för övriga. Ni kan därför bestämma att en delägare som bryter mot avtalet måste betala en straffavgift (ett vite) till övriga delägare.

Att tänka igenom innan ni skriver aktieägaravtalet

Fundera över dessa frågor innan ni skriver ert aktieägaravtal:

 • Finns en gemensam plan för bolagets verksamhet?
 • Måste alla delägare vara aktiva i bolaget?
 • Hur ska styrelsen se ut och vem ska få utse ordförande?
 • Finns det viktiga frågor ni måste vara eniga i?
 • Hur och när ska ni kunna göra vinstutdelning?
 • Vad ska gälla om någon av er vill sälja sina aktier?
 • Hur ska aktierna värderas vid förköp eller inlösen?
 • Behöver ni konkurrensförbud och sekretessbestämmelser?
 • Vad ska hända om någon av er bryter mot avtalet?
 • Hur ska en tvist mellan er avgöras?

Boka tid hos Företagarens Jurist för att få hjälp med att skriva ett aktieägaravtal. 

Tre tips för dig som ska skriva aktieägaravtal

 • Utgå från ditt drömscenario! Börja med att fundera på vad du vill få ut av ditt ägande av bolaget och hur du ser på övriga ägare. Därefter kan ni börja förhandla fram ett avtal som funkar för alla delägare. 
 • Se över bolagsordningen i samband med att ni skriver aktieägaravtalet! Det är vanligt att bolagsordningen behöver kompletteras med exempelvis en hembudsbestämmelse för att ni ska ha full kontroll över ägarkretsen.  
 • Läs igenom aktieägaravtalet med jämna mellanrum! Om det skett större förändringar i bolaget eller er verksamhet kanske avtalet behöver skrivas om för att passa den nuvarande situationen.