Sök

Tips

Skatt för företag

Tre tips för dig som är delägare i ett fåmansföretag.

  • Se till att upprätta en korrekt K10-blankett varje år även om du inte tar utdelning – den dag du tar utdelning eller säljer aktierna har du mycket att vinna på att det sparade utdelningsutrymmet är korrekt beräknat.
  • Planera skatten inför årskiften – ibland behöver du göra vissa justeringar t.ex. göra ett ytterligare löneuttag, för att inte gå miste om möjligheten till skatteoptimering.
  • Ta hjälp om du inte kan själv – skattereglerna för fåmansaktiebolag är komplicerade och det är lätt att det blir fel, så tveka inte att anlita hjälp i skattefrågor.