Sök
Bjurfors

Sälj kommersiella fastigheter med Bjurfors

  • Dina experter på kommersiella fastigheter

Vi förmedlar kommersiella fastigheter och genomför ombildningar, samt bedriver framgångsrikt uthyrning och överlåtelse av lokaler.

Transaktioner
Vi förmedlar alla typer av kommersiella fastigheter. Våra uppdaterade spekulantregister och breda nätverk skapar goda förutsättningar för att hitta rätt köpare till både styckefastigheter och större fastighetsbestånd.
Off-market/Underhand Det händer att fastighetsägare i vissa situationer inte vill offentliggöra sin försäljning för den bredare marknaden. Här är diskretion av yttersta vikt. Vi har ett upparbetat nätverk av investerare som vi bjuder in vid dessa tillfällen eller erbjuda diskret marknadsföring.

Ombildning till bostadsrätt

Vi har genom åren hanterat ombildningar av drygt 450 fastigheter med cirka 25 000 lägenheter. Vår kompletta ombildningstjänst omfattar alla delar; från den allra första förhandlingen med fastighetsägaren, tills dess att bostadsrättsföreningen har tillträtt fastigheten och fått lagfart.

Lokaler uthyres och överlåtes

Vi har stor erfarenhet av lokaluthyrning och överlåtelser av hyreslokaler.

Värdering

Vi värderar fastigheter i de flesta fall som ett led i en kommande försäljning, men även som en separat tjänst för kunder som behöver veta marknadsvärdet på sina fastigheter.

Rådgivning och konsultation
Vi hjälper kunder med rådgivning. Tillsammans med fastighetsägaren utreder vi alternativa förädlingsmöjligheter, där affärsupplägg och strategier för bästa totalekonomi står i fokus.