Sök

Checklista

Bra att göra när du startar ett aktiebolag

När ett aktiebolag startas finns det en del att tänka på. I denna checklista har vi listat våra bästa tips till dig.

Text: Peder Lundgren, jurist Företagarens Jurist

Boka tid hos Företagarens Jurist för att skapa trygghet för dig som företagare.

  • Stifta bolaget - Ett aktiebolag bildas genom att stiftarna upprättar en stiftelseurkund. Stiftelseurkunden ska bl.a. ange hur mycket som betalas för varje aktie, uppgifter om styrelsen och ett förslag till bolagsordning.
  • Bolagsordning - Bolagsordningen är aktiebolagets samling med regler. Den ska bl.a. innehålla företagets namn, beskrivning av företagets verksamhet, uppgift om aktiekapitalet och antalet aktier, uppgift om antalet styrelseledamöter samt räkenskapsåret. I bolagsordningen kan man även ta med frivilliga paragrafer som rör aktierna och aktiekapitalet. Det rör sig exempelvis om hembudsförbehåll, förköpsbestämmelser och samtyckesklausuler.
  • Ledning och styrelse - Aktiebolaget behöver en styrelse. Det är styrelsen som leder företagets verksamhet. Styrelsen måste minst bestå av en styrelseledamot och en suppleant. Har man tre styrelseledamöter eller fler behövs ingen suppleant. Ett aktiebolag kan ha en VD som sköter den löpande förvaltningen men det är inget krav.
  • Revisor - Ett nystartat bolag behöver normalt sett inte ha någon revisor. Efter det tredje verksamhetsåret krävs dock revisor om två av följande kriterier uppfylls: fler än 3 anställda, mer än 1,5 miljoner kr i balansomslutning och mer än 3 miljoner kr i omsättning.
  • Teckna aktier - Stiftarna ska teckna och betala aktierna i enlighet med stiftelseurkunden. Betalningen sätts in på ett särskilt bankkonto och banken ger därefter ut ett bankintyg. Lägsta insats (aktiekapital) i bolaget är 25 000 kr.
  • Registrera bolaget - Bolaget ska anmälas hos Bolagsverket som registrerar bolaget. Inom fyra veckor måste man även anmäla verklig huvudman (den eller de person som, direkt eller indirekt, har den yttersta kontrollen över bolaget). Ansökan om F-skatt och anmälan för mervärdesskatt samt anmälan som arbetsgivare ska göras till Skatteverket. Ett tips är att sköta registreringarna via verksamt.se.
  • Redovisning - Alla transaktioner i företaget måste bokföras korrekt redan från början. Det finns många olika datorprogram och appar att använda men är du osäker på hur bokföringen ska göras eller bara vill frigöra tid till att sköta annat i företaget kan du vända dig till en redovisningsfirma för att få hjälp.
  • Aktieägaravtal - Är ni två eller flera som startar bolaget ihop bör ni skriva ett aktieägaravtal. I aktieägaravtalet reglerar ni ert gemensamma ägande av bolaget, exempelvis hur beslutsfattande ska ske eller vad som ska gälla om en av er vill sälja sina aktier. Genom ett aktieägaravtal minskar ni risken för att onödiga konflikter uppstår längre fram. Läs mer och boka tid här.