Sök
Företagarens Jurist

Aktieägaravtal

  • Fast pris med jurist 11 990 kr exkl. moms
  • Fast pris i onlinetjänst 2 990 kr exkl. moms

Ett aktieägaravtal är ett avtal mellan olika delägare i ett aktiebolag. I avtalet kan ni reglera hur bolaget ska skötas och utvecklas.

När behöver du ett aktieägaravtal?

Det är inte ovanligt att ett aktiebolag ägs och drivs av flera aktieägare. För att säkerställa att delägarna har samma syn på hur bolaget ska skötas kan det vara bra att skriva ett aktieägaravtal.

I aktieägaravtalet kan ni bland annat bestämma hur styrelsen ska utses, hur vinsten ska fördelas och hur bolaget ska värderas. På så vis undviker ni konflikter i ett senare skede.

Det går även att avtala krav på äktenskapsförord bland samtliga delägare. Då säkerställer ni att andelarna i bolaget räknas som enskild egendom och ni undviker att det kommer in en ny delägare i samband med en skilsmässa.

Kontakta oss

Kontakta oss när det passar dig! Vi finns tillgängliga under vardagar kl. 08-17:00.

0770-770 097