Sök
Änke- och pupillkassan

Kompanjonsförsäkring

  • Om du avlider betalas din försäkring ut som ett engångsbelopp till din eller dina kompanjoner.
  • Lever du när försäkringstiden förfaller får du eventuellt slutåterbäring på de premier du har betalat in.
  • Vår genomsnittliga återbäringsränta är över 8% per år.

Skydda företaget och säkra framtiden. Vår livförsäkring fungerar utmärkt som kompanjonförsäkring för delägare i små eller medelstora företag.

Försäkringen utbetalas med ett engångsbelopp. Det ger en överlevande delägare möjlighet att till exempel lösa ut den avlida delägarens familj och på så sätt säkra framtiden i företaget. Det unika med vår försäkring är att den är återbäringsbildande. Det betyder att du som försäkringstagare får del i det eventuella överskott som bolaget ger.

Sjunkande premier och slutåterbäring
En del av återbäringen använder vi till att sänka dina framtida premier. Resten betalar vi ut som slutåterbäring när din försäkring förfaller – till dig om du lever när försäkringstiden löper ut eller till din kompanjon, tillsammans med försäkringsbeloppet, om du skulle avlida under försäkringstiden.

Trygghet och en bra affär med andra ord.

Kontakt

Kontakta oss på det sätt som passar dig bäst. Våra öppettider är måndag till fredag 8:30 till 17:00. 

08-10 60 00

Kontakt

Kontakta oss på det sätt som passar dig bäst. Våra öppettider är måndag till fredag 8:30 till 17:00. 

08-10 60 00