Sök

Guide

Skillnader i skatt mellan de vanligaste företagsformerna

De två vanligaste företagsformerna i Sverige är enskild firma och aktiebolag. Här reder vi ut de skattemässiga skillnaderna mellan dessa företagsformer.

Text: Peder Lundgren, jurist Företagarens Jurist

Enskild firma (enskild näringsverksamhet)

  1. Den fysiska personen (företagaren) är skattskyldig för inkomster i verksamheten.
  2. Företagaren lämnar blankett NE som bilaga till den privata deklarationen.
  3. Beskattning sker i inkomstslagen kapital och näringsverksamhet (30 % - ca 52 % skatt).
  4. Företagaren betalar socialavgifter i form av egenavgifter (28,97 %).


Aktiebolag

  1. Den juridiska personen (aktiebolaget) är skattskyldig för inkomster i verksamheten. Aktieägaren är skattskyldig för lön och utdelning från bolaget.
  2. Aktiebolaget lämnar egen inkomstdeklaration. Aktieägaren lämnar blankett K10 eller K12 som bilaga till den privata deklarationen.
  3. Beskattning sker i inkomstslaget näringsverksamhet (20,6 % bolagsskatt för 2021) för bolaget. Beskattning sker i inkomstslaget kapital för aktieägaren (20 % - ca 52 % skatt).
  4. Aktiebolaget betalar socialavgifter i form av arbetsgivaravgifter (31,42 %).

Boka tid med Företagarens Jurist för att få rådgivning i affärsjuridiska frågor.