Sök
Företagarens Jurist

Aktieöverlåtelseavtal

  • Få hjälp med alla delar av aktieöverlåtelseavtalet
  • Pris från 11 990 exkl moms med jurist  

När du köper eller säljer aktier i ett aktiebolag är det viktigt att upprätta ett aktieöverlåtelseavtal. Detta garanterar att både köpare och säljare är överens om alla villkor.

När behöver du ett aktieöverlåtelseavtal? 

Ett aktieöverlåtelseavtal är alltid nödvändigt när du säljer ett aktiebolag. Det kan gälla överlåtelse av aktier i ett fåmansbolag, en intern aktieöverlåtelse eller om du vill överlåta aktier som en gåva.

Planerar du att överlåta ditt aktiebolag? 

Är det dags att sälja ditt företag? Oavsett om du ska sälja hela ditt aktiebolag eller bara en del av det bör du upprätta ett aktieöverlåtelseavtal. Med Företagarens Jurist garanterar du att dina avtal är juridiskt korrekta. 

Vanliga frågor 

Varför ska jag inte använda en gratis mall för aktieöverlåtelseavtal? 

Gratis avtalsmallar kan tjäna som exempel, men de garanterar inte att de passar för just din situation. Med Företagarens Jurist kan du vara säker på att ditt avtal inte har några brister, eftersom överlåtelseavtalet skräddarsys efter just din situation. 

Jag vill köpa aktier i ett privat aktiebolag, behöver jag ett överlåtelseavtal? 

Det är viktigt att aldrig köpa aktier i ett bolag utan att det dokumenteras skriftligt. Till skillnad från börsbolag har ett privat aktiebolag inget noterat värde. Priset måste förhandlas fram och noteras i aktieöverlåtelseavtalet. Dessutom kan det finnas andra aspekter att inkludera i avtalet för att både säljare och köpare ska känna sig trygga med transaktionen.

Kontakta oss

Kontakta oss när det passar dig! Vi finns tillgängliga under vardagar kl. 08-17:00.

0770-770 097

Kontakta oss

Kontakta oss när det passar dig! Vi finns tillgängliga under vardagar kl. 08-17:00.

0770-770 097