Sök
Företagarens Jurist

Fastighetsfrågor

  • Rådgivning inom alla frågor om fastigheter 
  • Arvode för allmän rådgivning är 2 000 kr exkl moms för 60 minuters möte

Att äga fastigheter kan innebära betydande värden och komplexa utmaningar. På Företagarens Jurist kan vi bistå dig med alla dina frågor kring fastighetshantering. Våra kunniga fastighetsjurister kan till exempel erbjuda rådgivning vid köp, försäljning och gåvor av fastigheter. Vi kan också hjälpa till med frågor kring paketering av fastigheter i bolag, samt ge rådgivning och upprätta avtal kring hyra, arrende och servitut. 

Utöver att ge personlig rådgivning kan vi också företräda dig som ombud i hyrestvister eller tvister om fel i fastighet. 

Vi kan bland annat hjälpa dig med frågor kring: 

  • Fastighetstransaktioner 
  • Hyra, arrende och servitut 
  • Tvister 
  • Generationsskiften 

Kontakta oss

Kontakta oss när det passar dig! Vi finns tillgängliga under vardagar kl. 08-17:00.

0770-770 097

Kontakta oss

Kontakta oss när det passar dig! Vi finns tillgängliga under vardagar kl. 08-17:00.

0770-770 097