Sök
NORDIA

Rådgivning inom arbetsrätt

  • Experter på affärsjuridik sedan 1982
  • Vi finns i hela Norden

Nordia har ett team med gedigen erfarenhet i alla olika arbetsrättsliga frågor.

Vi biträder med upprättande och granskning av anställningsavtal, bonus och incitamentsfrågor, uppsägningar och avsked, illojalitet, sekretess- och konkurrensklausuler, omorganisationer, diskriminering, arbetstillstånd, arbetsmiljö och rehabilitering, andra arbetsmiljörelaterade tvister samt oberoende utredningar vid tillbud/olyckor på arbetsplatsen.

Vi är ombud i individuella och i fackliga förhandlingar samt vid domstols- och skiljeförfaranden.

Vi biträder även i frågor om skydd av företagshemligheter till företag som misstänker att deras företagshemligheter nyttjats. Vi biträder också personer/företag som blir anklagade för att ha nyttjat företagshemligheter.
Våra jurister arbetar huvudsakligen för företag men vi företräder också VD och anställda i olika ledande roller.

Kontakt

Välkomna att kontakta oss! Vi finns tillgängliga vardagar kl. 08-17:00.

08-563 08 100