Sök

Guide

Säljprocessen vid en försäljning av aktiebolag

Har du funderingar på att sälja ditt aktiebolag? I denna guide reder vi ut hur din säljprocess bör se ut.

Text: Peder Lundgren, jurist Företagarens Jurist

  1. Starta planeringen i god tid och bestäm syftet med försäljningen. Det finns många frågor att fundera över. Vill du fortsätta vara verksam i bolaget? Ska du sälja alla aktier? Vill du att företaget ska överlåtas inom familjen? Vad ska du göra efter att bolaget är sålt?
  2. Kontrollera de skattemässiga konsekvenserna av en försäljning och se till att du har rätt ägarstruktur inför försäljningen. Om du äger företaget privat kanske du vill strukturera om ditt ägande och lägga in ett holdingbolag mellan dig och bolaget som ska säljas.
  3. Kontrollera bolagsordningen och eventuellt aktieägaravtal. Det kan exempelvis finnas förköpsklausuler eller samtyckesförbehåll som begränsar din rätt att sälja till vem du vill och till vilket pris som helst.
  4. Hitta en pålitlig köpare som är beredd att köpa bolaget till ett pris som du är villig att sälja till. Förhandla om villkoren för överlåtelsen och se till att era överenskommelser nedtecknas i ett skriftligt aktieöverlåtelseavtal.
  5. Ta emot betalning för aktierna och kontrollera att köparen anmäler ändringar av styrelse, firmatecknare, verklig huvudman m.m. till berörda myndigheter. Även om det är köparen som ska göra ändringarna ligger det i ditt intresse som säljare att de nya uppgifterna blir rätt registrerade.

Boka tid med Företagarens Jurist för att få rådgivning vid försäljning av aktiebolag.

Relaterade tjänster