Sök
Servando

Genomför en bolagsstämma

  • Hjälp med hela kedjan, från kallelse till genomförande
  • Förutom den juridiska hanteringen även projektledning och rådgivning utifrån erfarenheter
  • Kan även få hjälp med hantering och registrering av t ex beslutade emissioner eller andra ärenden

Servando hjälper dig att genomföra en korrekt och effektiv bolagsstämma. Vi assisterar dig hela vägen från rådgivning till genomförandet i alla steg från kallelse och annonsering till genomförande, protokollförande och eventuella registreringar.

I vår tjänst ingår upprättande av kallelse, annons och publicering, dagordning, mottagande av anmälningar, genomförande av stämman med ordförandeskap och protokollföring samt efterföljande åtgärder protokollcirkulation och eventuella registreringar av beslut.

Det är viktigt att en bolagsstämma genomförs formellt korrekt då den annars kan klandras i framtiden vilket kan medföra en hel del problem och kostnader.

Kontakt

Kontakta vår kollega Fredrik Ståhl redan idag!

08-545 66 130

Kontakt

Kontakta vår kollega Fredrik Ståhl redan idag!

08-545 66 130