Sök

Checklista

Bra att tänka på inför en adoption

  1. Endast sambor eller makar kan adoptera tillsammans – hur ser din familj ut?
  2. Adoption tar tid - behövs ett testamente nu?
  3. Prata med jurist innan du startar processen och skaffa dig kunskap om olika sätt att bilda familj och rättsliga effekter!

Relaterade tjänster