Sök
Familjens Jurist

Adoption

  • Familjens Jurist är specialister på barnrätt och hjälper dig genom varje steg av en adoption
  • Boka enkelt tid online
  • Träffa juristen på kontor, på telefon eller vid onlinemöte.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med alla delar av en adoptionsprocess och kan även hjälpa till med rådgivning inför en adoption. Självklart utgår vi från barnets bästa i vår rådgivning.

För att genomföra en adoption krävs vissa juridiska processer och beslut i socialnämnd och tingsrätt och av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) . Familjens Jurist hjälper dig genom alla steg och månar om att det är barnets bästa som kommer i första hand.

Vid en adoption bryts barnets juridiska band till sina biologiska föräldrar. Istället får det adopterade barnet samma rättigheter gentemot sina adoptivföräldrar. Adopterade barn har alltid samma rättsliga ställning som biologiska barn i frågor gällande exempelvis vårdnad, förmyndarskap och arv.

Kontakta oss

Vill du veta mer om Familjens Jurists tjänster? Ring oss gärna! Vi finns tillgängliga vardagar kl. 8-17.

0770-339 939

Kontakta oss

Vill du veta mer om Familjens Jurists tjänster? Ring oss gärna! Vi finns tillgängliga vardagar kl. 8-17.

0770-339 939