Sök

Checklista

Bra att tänka på inför en assisterad befruktning

  • Prata med jurist innan du startar processen och skaffa dig kunskap om olika sätt att bilda familj och rättsliga effekter!
  • Behandling i Sverige eller utomlands – vad är det för skillnad juridiskt?
  • Vill ni vara tre föräldrar - vad säger juridiken om det?
  • Behöver ni testamente?
  • Hur skapar ni trygghet för barnet?