Sök

Dina rättigheter vid flygresor

Här går vi igenom några av de viktigaste rättigheterna och vad som är bra att tänka på. Tänk också på att du har liknande rättigheter vid resor med buss, tåg och båt.

Text: Oscar Coronel, jurist Familjens Jurist

Om ditt flyg skulle bli inställt eller försenat har du som passagerare flera olika rättigheter enligt EU-lagstiftning. Dessa rättigheter gäller inte för resor i hela världen, utan bara när du flyger från en flygplats i EU (eller i Norge, Island eller Schweiz), eller från en flygplats utanför EU till en flygplats i EU (eller i Norge, Island eller Schweiz) med ett flygbolag som är registrerat i EU (eller i Norge, Island eller Schweiz).

Särskilt om återbetalning av inställda resor under coronaviruspandemin
Resebranschen i allmänhet och flygbranschen i synnerhet har drabbats av stora ekonomiska svårigheter på grund av coronaviruspandemin. Detta har bland annat påverkat hur väl flygbolagen efterlever konsumentlagstiftningen inom reseområdet. Många konsumenter har drabbats av att flygbolag inte återbetalat inställda flygresor eller dröjt mycket länge med återbetalningar. Även om ett flyg ställs in på grund av coronaviruspandemin har flygbolag dock ingen rätt att neka dig som passagerare återbetalning av biljettpriset. Extraordinära omständigheter kan däremot påverka flygbolagens skyldigheter att betala så kallad kompensation. Du kan även läsa mer om detta här.

Inför att du ska boka en ny resa, håll dig uppdaterad på Konsumentverkets och Utrikesdepartementets hemsidor om läget i resebranschen och läget i världen.

Har du frågor om konsumenträtt? Läs mer och boka tid med en jurist här.

Kom ihåg att skicka ditt krav inom två månader

Det viktigaste tipset är att du ser till att skicka ditt krav (reklamation) till flygbolaget så snart som möjligt och helst inom två månader.

Rätt till ombokning eller återbetalning

Om ditt flyg skulle ställas in har du som passagerare alltid rätt att antingen omboka din resa till nästa möjliga flyg eller till ett senare tillfälle eller få återbetalning för den del av biljetten som du inte kunnat utnyttja. Flygbolaget är skyldigt att erbjuda ombokning till en likvärdig resa eller återbetalning oavsett orsak till att flyget ställdes in, och oavsett när du fick information om det inställda flyget.

Rätt till mat och dryck utan kostnad samt information om dina rättigheter

Om flyget blir försenat med minst två timmar är flygbolaget skyldigt att erbjuda mat och dryck utan kostnad i skälig proportion till väntetiden. Du har även rätt att få information från flygbolaget om dina rättigheter som flygpassagerare.

Rätt till hotellövernattning på flygbolagets bekostnad om nödvändigt

Om du väljer ombokning till nästa möjliga flyg, och detta betyder att du måste övernatta en eller flera nätter så är flygbolaget skyldigt att stå för övernattning på hotell och, om nödvändigt, transport till och från flygplatsen.

Rätt till så kallad kompensation

Om flyget blir inställt eller försenat kan du som passagerare ha rätt till så kallad kompensation. För att du ska ha rätt till kompensation vid försening måste förseningen vara minst tre timmar.

Kompensationen är ett schablonbelopp som utgår enligt lag. Syftet med kompensationen är att ersätta dig för den tidsspillan som ett inställt eller kraftigt försenat flyg innebär. Kompensationens storlek påverkas av längden på den inställda eller försenade flygningen.

Du kan ha rätt till kompensation med:

  • 250 euro för alla flygningar på högst 1 500 kilometer,
  • 400 euro för alla flygningar inom EU längre än 1 500 kilometer och för alla övriga flygningar som är mellan 1 500 och 3 500 kilometer långa,
  • 600 euro för alla övriga flygningar.

Om det inställda eller försenade flyget beror på extraordinära omständigheter (händelser utanför flygbolagets kontroll som inte kan undvikas även om alla rimliga åtgärder vidtas) är inte flygbolaget skyldigt att betala kompensation. Detta påverkar dock inte flygbolagets skyldighet att återbetala dig biljettpriset eller erbjuda dig assistans (exempelvis mat och dryck).

Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument har tagit fram ett verktyg där du enkelt kan se bland annat flygsträcka och få mer information om vilka rättigheter du har, se mer på https://flygkalkylatorn.hallakonsument.se/.

Rätt till skadestånd

Du kan också ha rätt till ersättning (skadestånd) för kostnader som du haft på grund av det försenade eller inställda flyget, till exempel matkostnader eller förlorad arbetsinkomst.

Du som lider en skada har en allmän skyldighet att begränsa dina kostnader. Eftersom du också måste bevisa vilka kostnader du haft är det viktigt att du sparar alla kvitton.

Källa: EU-förordning 261/04 (eur-lex.europa.eu/) och hallakonsument.se

Relaterade tjänster