Sök

Checklista

Bra att ha koll på inför din resa

 • Har du betalat resan med kreditkort?
 • Har du en reseförsäkring som täcker akut sjukdom, vårdkostnader och hemtransport?
 • Omfattar reseförsäkringen hela restiden?
 • Har du koll på dina rättigheter som passagerare (vid inställd flygning eller försening)?
 • Har du vaccinerat dig?
 • Har du uppfyllt eventuella krav på negativt covid-19-test eller har du vaccinationsintyg?
 • Har du giltigt pass (vissa länder kräver att giltighetstiden ligger minst 6 mån framåt)?
 • Kan tidigare resor (stämplar i passet) begränsa dina möjligheter att komma in i landet?
 • Krävs visum eller inresetillstånd - om ja, har du detta?
 • Har du kontrollerat inresekrav vad gäller belastningsregister, sjukdomsstatus etc?
 • Vet du om du kan betala med kort eller om kontanthantering är det vanligaste på resmålet?
 • Har du kontrollerat lokala införselregler vad gäller frukt, mat etc? (Vissa länder har dryga böter även för exempelvis frukt köpt på flygplatsen i avreselandet - tänk också på att snus kan vara förbjudet att införa eller inneha på resmålet).
 • Har du koll på om seder och lagar skiljer sig väsentligt från Sverige, och om det är något särskilt du behöver vara uppmärksam på eller undvika (exempelvis är tuggummi förbjuder i vissa länder).

Relaterade tjänster