Sök

Tips

Tre tips inför din resa

  • Betala resan med kreditkort - då har kreditgivaren samma ansvar som säljaren av resan och du får ett bättre skydd om säljaren exempelvis skulle gå i konkurs.
  • Kontrollera att resan omfattas av din reseförsäkring för att undvika att du är oförsäkrad under hela eller delar av resan.
  • Kontrollera på Utrikesdepartementets hemsida så att UD inte avråder från resor till resmålet.

Relaterade tjänster