Sök

Checklista

Fel i vara eller tjänst

Det finns några saker som är viktiga att tänka på om du har upptäckt ett fel i varan eller tjänsten som du köpt. Nedan följer en checklista med det viktigaste.

Text: Oscar Coronel, jurist Familjens Jurist

Har du frågor om konsumenträtt? Läs mer och boka tid med en jurist här.

  • Har du dokumenterat felet genom bilder eller filmer?
  • Har du reklamerat skriftligen till företaget att det finns ett fel (påtalat felet)?
  • Har du framfört reklamationen inom skälig tid (inom två månader)?
  • Har du skickat dokumentationen av felet till företaget?
  • Har du gett företaget möjlighet att åtgärda/reparera (avhjälpa felet)?
  • Har du tagit reda på mer information om dina rättigheter som konsument?
  • Har du kontaktat din kommunala konsumentvägledare eller Hallå Konsument för att få kostnadsfri vägledning?

Om du vill anmäla tvisten till prövning i Allmänna reklamationsnämnden (ARN) tänk då på att du måste skicka in din anmälan inom ett år från det att du klagade första gången till företaget.

Relaterade tjänster