Sök

Fler och fler söker experthjälp i juridiska frågor

Att allt fler förstår nyttan med att vända sig till någon som kan hjälpa till med juridiken i livets alla skeden är något många av oss i branschen upplever som en tydlig trend. För att gå på djupet och förstå mer om hur svenskarna faktiskt använder sig av den här typen av experthjälp har vi genomfört en stor undersökning via Kantar Sifo.

Text: Victoria Thore, VD Familjens Jurist

Vi har ställt ett antal frågor till över 3000 personer, geografiskt spridda över landet, för att se framför allt när och till vem de vänder sig för att få hjälp med juridiska frågor. Överlag blev vi positivt överraskade av svaren. Hela 6 av 10 tillfrågade har nämligen någon gång sökt juridisk hjälp istället för att hantera frågan helt själv. En siffra som är högre än väntat. Vanligast är att man vänder sig till en jurist eller juristbyrå, tätt följt av banken och advokatbyrå. Det man söker hjälp för har, inte helt oväntat, ofta att göra med frågor knutna till förhållanden eller livets slutskede. Alltså lite förenklat – allt från giftermål och skilsmässor till testamenten och arvsskiften.

Det är också intressant att se att många även söker hjälp i frågor som rör bostadsköp eller -försäljning, ekonomiska frågor eller inom lite nyare och kanske mindre kända juridiska områden som exempelvis framtidsfullmakter.

Vad gäller bostadsfrågor är det mycket positivt att allt fler söker hjälp, råd och stöd. Att köpa hus eller lägenhet är för många den största affären man gör i livet. I takt med att prisläget blir allt högre på många platser i landet så blir det ekonomiska ansvaret, och potentiella följderna och effekterna på resten av livssituationen, allt större. Att proaktivt söka hjälp i den typen av frågor, för att försäkra sig om att allt går rätt till och därigenom undvika framtida problem och tvister, är såklart oerhört viktigt.

När det gäller att söka hjälp i ekonomiska frågor av något slag ser vi en rolig och glädjande detalj. Vi ser nämligen att det är långt fler unga i åldern 19-29 som uppger att de tagit hjälp i just den typen av frågor jämfört med vad vi vetat tidigare. Det tyder på att denna åldersgrupp i allt högre utsträckning börjar få upp ögonen för att ta kvalificerad hjälp, såväl proaktivt som reaktivt när något har hänt.

Framtidsfullmakter är dock troligen det bästa exempel på att juristbranschen har gått in i en ny era. I all sin enkelhet är det en fullmakt du skriver för att någon annan ska kunna ta hand över din ekonomi och annat viktigt den dag du inte klarar av att hantera det själv. Som en ny typ av fullmakt, den kom till i Sverige först 2017, har den snabbt blivit ett populärt och angeläget ämne för många att höra av sig om. För mig tyder det på att kunderna är pålästa och aktivt följer med i förändringar och att de omsätter denna kunskap i handling.

Och då kvarstår bara att vi som bransch måste bli ännu bättre på att vara tillgängliga. När och där kunden söker oss. Därför är det extra roligt att se hur livpusslet.se växer och fortsätter att utvecklas. Tack för att ni är med på den resan!