Sök

Guide

Läs om hur en fastighetstvist oftast går till.

Om en tvist om en fastighet eller bostadsrätt uppstår, är det många frågor som uppstår. I denna guide har vi listat några punkter på hur det oftast kan gå till.

Text: Fredrik Aldmo, jurist Familjens Jurist

En tvist om fastighet eller bostadsrätt går oftast till på följande sätt.

 1. Reklamation 
  Det första som sker är att köpare eller säljare påtalar att det finns ett fel i bostaden, eller att någon part gjort sig skyldig till ett kontraktsbrott.   
 2. Överenskommelse eller tvist 
  När en köpare eller säljare skickat en reklamation brukar motparten höra av sig. Om motparten accepterar kravet träffas normalt sett en skriftlig överenskommelse om exempelvis återbetalning av en del av det köparen betalade för fastigheten. 

  Om motparten inte acceptera kravet måste den som reklamerat ett fel eller avtalsbrott vända sig till domstol för att få frågan prövad.  
 3. Domstolsprocessen 
  Det absolut vanligaste resultatet av en domstolstvist är att parterna träffar någon form av uppgörelse (förlikning) under processens gång, men om en förlikning inte kan nås mellan parterna måste målet prövas i sin helhet vilket kan ta allt från några månader till flera år.    

Behöver du hjälp av en jurist? Kontakta Familjens Jurists Fastighetsenhet för att boka tid för rådgivning inom fastighetsrätt och boendefrågor.