Sök

Guide

Köpa bostad utomlands

Att köpa bostad utomlands är både spännande och roligt men kan vara förknippat med vissa problem som vi inte är vana vid. Oavsett vart och varför men köper bostad i utlandet, är det viktigt att vara juridiskt förberedd. 

Text: Per Näsman, jurist Familjens Jurist

Text: Vanessa Quero, jurist Familjens Jurist

Lagstiftningen i olika länder skiljer sig ofta mer än man tror. Även inom EU är skillnaderna förvånansvärt stora. Därför är det viktigt att se över sin juridiska situation om du planerar att köpa bostad eller redan har bostad utomlands.

Genom att göra rätt från början och ordna med viktiga dokument kan du undvika problem som är svåra-ibland omöjliga -att lösa när det oförutsedda väl har hänt och du varken har dokument eller lagen på din sida. Juridiken kan vara snårig nog när man bara ska ta hänsyn till svensk lagstiftning vid köp av bostad. När ytterligare ett landslagar och regler blandas in är det tryggt att ha en kunnig jurist till sin hjälp.  Juridiken och kulturen skiljer sig mellan länder.  Därför är det bra att tänka på följande:

  1. Tänk på att lagfart ska finnas på både lägenheter och hus, för undvika obehagliga överraskningar. Tex. i Spanien säger lagen att den som står som ägare av bostaden den 1 januari är betalningsskyldig av fastighetsskatt för hela året. 
  2. Kan jag köpa en fritidsfastighet utomlands genom en svensk fullmakt? Eller krävs  att fullmakten uppfyller de regler i det landet där egendomen är belägen? 
  3. Är tillräckligt ett undertecknat privat köpeavtal i Spanien exempelvis för att registrerar äganderätten?
  4.  Vilket lands lag gäller om du bor delar av året utomlands? 
  5. Kan jag vara folkbokförd i ett EU-land och ha hemvist i ett annat EU-land? 
  6. Vilket lands lag gäller vid arv och vilket lands domstol/myndighet är behörig att ta upp frågan om arv? 
  7. Många länder har kvar arvsskatt och gåvoskatt. Hur påverkar det vid tex dödsfall?
  8. Vad krävs för att testamente och äktenskapsförord ska gälla i annat land?