Sök

Vad har en fastighetsmäklare för skyldigheter?

Vad har en fastighetsmäklare för skyldigheter? Läs vår artikel där vi går igenom vad en fastighetsmäklare egentligen har för skyldigheter, och än viktigare, vad en fastighetsmäklare inte är skyldig att göra.

Text: Fredrik Aldmo, jurist Familjens Jurist

Mer än bara visning och kontraktsskrivning

En fastighetsmäklares viktigaste uppgift är att hitta en köpare till din bostad. Många tror felaktigt att en fastighetsmäklare bara håller visningar och skriver kontrakt för att sedan kvittera ut förmedlingsprovision. Bakom de tillfällen då köparen träffar fastighetsmäklaren sker dock en lång lista med åtgärder.

Rätt ägare

När en säljare anlitat en fastighetsmäklare samlar fastighetsmäklaren in en mängd uppgifter om bostaden. Först kontrollerar fastighetsmäklaren att säljaren verkligen äger bostaden, dessutom kontrollerar fastighetsmäklaren om bostaden är pantsatt eller om det finns några belastningar (servitut och andra nyttjanderätter). Mäklaren kontrollerar även om bostadsföreningen beslutat att höja månadsavgiften. Fastighetsmäklaren samlar dessutom in en rad uppgifter från säljaren rörande bostaden. Alla de uppgifter som fastighetsmäklaren samlar in sammanfattas sedan i en beskrivning av bostaden (objektsbeskrivningen).

Fastighetsmäklaren är ingen besiktningsman

 Tvärt emot vad många tror har fastighetsmäklaren inget ansvar för bostadens fysiska skick. Hur det står till med eventuellt mögel på vinden eller sviktande golv måste du som köpare själv undersöka, för tips om hur du undviker obehagliga överraskningar efter ditt köp kan du läsa mer här [länk till köpa bostad].

Utgångspunkten är alltså att fastighetsmäklare får lita på säljarens uppgifter om byggnadssätt, bostadens storlek och ålder på vitvaror m.m.

Fastighetsmäklaren måste berätta om budgivare tagit tillbaka ett bud

Även om de flesta fastighetsmäklare försöker hålla budgivningen så “öppen” och transparant som möjligt är det viktigt att tänka på att det är säljaren som bestämmer hur budgivningen ska gå till. Säljaren kan alltså begära att fastighetsmäklaren inte ska informera andra budgivare att det lagts ett “dolt bud” från en annan budgivare. Men om en budgivare tagit tillbaka ett bud måste fastighetsmäklaren alltid informera om det.

Fastighetsmäklaren är inte skyldig att kontrollera att köparen kan finansiera köpet

Fastighetsmäklaren är inte skyldig att säkerställa att köparen verkligen kan betala för bostaden, men fastighetsmäklaren kan bli skadeståndsskyldig om denne inte särskilt informerar om risken för skadeståndsansvar om köparen inte kan fullfölja köpet.

Fastighetsmäklaren ska informera om undersökningsplikten

En fastighetsmäklare är skyldig att informera dig som köpare om vikten av att undersöka bostaden, fastighetsmäklaren ska även agera på ett sådant sätta att du som köpare så långt som möjligt får tillfälle att fullgöra din undersökningsplikt. Normalt sett sker det genom att det tas med en så kallad besiktningsklausul i kontraktet.

Fastighetsmäklarens avtal ska vara tydliga

När fastighetsmäklaren skriver ett kontrakt ska kontraktet bestämmelserna i kontraktet vara tydligt och utan oklarheter, den fastighetsmäklare som skriver en otydlig klausul som medför risk för tvist kan i värsta fall drabbas av skadeståndsansvar.

Oberoende mellanman

Avslutningsvis vill jag understryka att fastighetsmäklaren måste ta tillvara både köpare och säljares intressen. Fastighetsmäklare ska alltså se till bägge parters intressen med ett viktigt undantag, priset. Det är fastighetsmäklarens plikt att se till att säljaren får så bra betalt som möjligt.

Behöver du hjälp av en jurist? Kontakta Familjens Jurists Fastighetsenhet för att boka tid för rådgivning inom fastighetsrätt och boendefrågor.