Sök

Så bedömer du om du har ett fel i din bostadsrätt

Hur vet du om du har ett fel i din bostadsrätt? Vi går genom vad du behöver tänka på.

Text: Fredrik Aldmo, jurist Familjens Jurist

Misstänker du fel i din bostadsrätt? Boka tid med en fastighetsjurist på Familjens Jurist för att få hjälp med dina frågor om fel bostadsrätt.

Bostadsrätten ska stämma med köpeavtalet
Om den bostadsrätt du köpt inte stämmer överens med de uppgifter som du fått inför köpet kan bostadsrätten vara felaktig för att den avviker från avtalet.

Avvikelsen/felet måste påverka värdet
Den avgörande frågan är strängt taget om avvikelsen är något som påverkar värdet. Om det exempelvis stod i objektsbeskrivningen att det skulle finnas golvvärme i badrummet och det saknas, ja då kan det vara frågan om ett fel. Men för att kunna få ersättning måste felet också påverka värdet.

Fel i äldre byggnadsdelar
Enligt domstolspraxis så anses inte fel på uttjänta byggnadsdelar (som passerat sin tekniska livslängd) påverka värdet. Om badrummets tekniska livslängd är passerad (alltså äldre än ca 25 år) så påverkar inte avsaknaden av golvvärme bostadsrättens värde överhuvudtaget, för badrummet behövde ju ändå göras om. Om avvikelsen inte påverkar priset så ger avvikelsen alltså ingen rätt till ersättning (det benämns ofta som att felet inte är köprättsligt relevant).

Dolda fel måste också påverka värdet
När det gäller avvikelser från förväntad standard (dolda fel) är den avgörande frågan om du som köpare borde ha upptäckt felet vid din undersökning av bostadsrätten, men även om du inte borde ha upptäckt felet kan det vara så att bostadsrättens värde ändå inte påverkas av felet, och i sådant fall är det inte ett köprättsligt relevant fel.

Sammanfattningsvis:

  • Avviker bostadsrätten från avtalet eller från vad du haft rätt att räkna med (dolt fel)?
  • Påverkar felet bostadsrättens marknadsvärde?
  • Har du reklamerat i tid (inom två månader)?