Sök

"Hjälp - min månadsavgift har plötsligt dubblerats"

- Fredrik Aldmo, jurist Familjens Jurist

Som köpare av en bostadsrätt utsätter du dig ofrånkomligt för risken att drabbas av obehagliga ekonomiska överraskningar. Många bostadsrättsföreningar har en lånesituation som kan dölja en överhängande risk för stora höjningar av månadsavgiften.

Höjd avgift - vad kan jag göra som köpare?

De flesta köpare utgår från att månadsavgiften kommer att vara stabil under överskådlig tid och att det är säljarens ansvar om det efter köpet visar sig att det sker en kraftig höjning av månadsavgiften. Detta är dock som huvudregel felaktigt.

Räkna med höjning

Enligt domstolspraxis måste nämligen du som köpare alltid räkna med att månadsavgiftne kan komma att höjas. Även om månadsavgiften fördubblas kan du som köpare i regel inte göra gällande att höjningen utgör ett fel i bostadsrätten. Fastighetsmäklaren är visserligen skyldig att kontrollera med bostadsrättsföreningen om det finns några beslutade höjningar som kommer att träda i kraft efter köpet, men fastighetsmäklarens skyldighet omfattar endast beslutande höjningar och inte sådana som kan komma att ske efter köpet. Fastighetsmäklaren ansvarar alltså inte för att försöka ta reda på vad styrelsen kan komma att göra långt i framtiden.

Höjning innan kontrakt kan vara ett fel

Din enda chans att göra gällande fel på grund av förändrade avgifter är om avgiften faktiskt hade höjts innan du skrev under köpeavtalet. I sådant fall är bostadsrätten felaktig på grund av att den inte stämmer överens med vad som avtalats mellan köpare och säljare. Oväntade höjningar efter det att köpeavtalet undertecknats är som tidigare nämnts dock något som du som köpare måste räkna med.

Kontrollera föreningens ekonomiska ställning

Det enda sättet att undvika chockerande höjningar är att kontrollera hur hög belåningsgrad föreningen har samt att sätta sig in i hur bostadsrättsföreningens underhållsplan ser ut.

Är det exempelvis dags för stambyte eller andra kostsamma renoveringar av bostadsrättsföreningens fastighet kan månadsavgiften behöva höjas i närtid. Något som blivit vanligare på senare tid är dessutom att bostadsrättsföreningar väljer att höja månadsavgiften i syfte att öka amorteringen av de befintliga lånen, nu när räntorna är låga.

Samma resonemang som gäller för höjning av månadsavgiften gäller för så kallade kapitaltillskott till bostadsrättsföreningen, i syfte att finansiera renoveringar kan nämligen bostadsrättsföreningen välja att ta in ett extra kapitaltillskott från medlemmarna istället för att låna upp stora summor och därmed öka skuldsättningen.

Tips för att undvika obehagliga överraskningar

Ett tips för att undvika dessa fallgropar är att prata med kassören i bostadsrättsföreningen. Om bostadsrättsföreningen har lagt ut förvaltningen på en professionell förvaltare gör du klokt i att ta direktkontakt med förvaltaren för att bilda dig en uppfattning om hur bostadsrättsföreningens ekonomiska läge ser ut och vad du kan förvänta dig av ditt framtida boende.

Behöver du hjälp av en jurist? Kontakta Familjens Jurists Fastighetsenhet för att boka tid för rådgivning inom fastighetsrätt och boendefrågor.