Sök
Stockholm Pride

Solidaritetsfonden

Stockholm Pride har med åren utvecklats till en folkfest och manifestation för glädje, kärlek och för allas rätt att vara sig själva och bli respekterade för det. Men Pride är mer än så.

Pride är en global rörelse för hbtq-personers rättigheter, för en värld där alla kan leva tryggt och öppet. Så ser inte världen ut. Därför är internationell solidaritet oerhört viktigt för Stockholm Pride.

Solidaritetsfonden finns för att bidra till en bättre morgondag för hbtq-personer i länder där förutsättningarna är svåra, motståndet påtagligt och omgivningen avvisande.

Stockholm Prides Solidaritetsfond har som syfte att stödja Pridearrangörer och deras evenemang i andra länder. Fondens mål är att bidra till att stärka Pridearrangörer i andra länder, att utveckla kontakter mellan Pridearrangörer och att bidra till att Pride arrangeras och synliggörs. Inget Pride ska tvingas in i hemliga rum eller mörker. Solidaritetsfonden hjälper och stödjer Pridefestivaler att ta plats i det offentliga rummet och därmed synliggöra hbtq-personer, hbtq-rörelsen och de som står på vår sida.

Stockholm Pride har genom Solidaritetsfonden en lång historia med att stödja Pridefestivaler utanför Sverige som själva inte har möjlighet att genomföra sitt firande, eller andra aktiviteter, utan ekonomiskt eller politiskt stöd. Till fonden har Stockholm Pride genom åren avsatt vissa specificerade intäkter, till exempel pengar som kommer från försäljning kopplat till årets Pridelåt, bildrättigheter, pant på PET-flaskor eller särskilda insamlingsaktiviteter och gåvor under festivalen.

Relaterade tjänster