Sök

Svensk Fastighetsförmedling

Från 30-talets svenska folkhem, genom trångboddhet, industrialisering och bostadskris, fram till vår tids digitaliserade bostadsaffär har vi växt till ett av landets största mäklarföretag. Idag är vi 1200 medarbetare över hela Sverige och i Spanien som hjälper människor till ett hållbart boendeliv. Även om förutsättningar ser betydligt annorlunda ut idag jämfört med på 30-talet så är ambitionen densamma, att hjälpa kunderna till riktigt bra fastighetsaffärer.

Våra tjänster