Sök

"Elviras soffa - ett exempelfall"

- Oscar Coronel, jurist Familjens Jurist

Ångerrätten är en rätt för konsumenter att vid köp av varor och tjänster som görs på distans och utanför affärslokaler kunna ångra köpet och som huvudregel få pengarna tillbaka. I vissa fall kan ångerrätten ge upphov till olika bedömningsfrågor.

Soffan

En konsument, Elvira, köpte en soffa på nätet hos ett välkänt möbelföretag. På hemsidan kunde hon själv välja typ av soffa, vilken färg det skulle vara på tyget och vilken typ av ben hon ville ha. Hon valde allt bland färdiga alternativ som fanns i olika rullistor. Det stod tydligt att soffan tillverkades först efter beställning. När Elvira fick hem soffan såg hon att den inte alls passade in i hennes hem och hon vill helst ångra köpet. När hon kontaktade företaget fick hon svaret att hon inte hade ångerrätt för att soffan var specialtillverkad just för henne och dessutom var en beställningsvara.

Vad gäller egentligen?

Många konsumenter skulle kanske tycka att det vore logiskt om det inte fanns någon ångerrätt när en vara tillverkas först efter beställningen. Men faktum är att det inte spelar någon roll för ångerrättens del. På grund av konkurrensskäl ska nämligen det företag som väljer att endast tillverka efter beställning (och alltså inte behöver ha ett stort lager med färdiga varor) inte hamna i en bättre sits än ett företag som har olika soffor i lager. Så bara det att varan tillverkats efter beställningen påverkar inte ångerrätten.

Det finns ett undantag från ångerrätten som gäller varor som tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel. Sådana varor omfattas inte av ångerrätten. Som huvudregel ska undantag från ångerrätten tolkas försiktigt. Tanken med undantaget från lagstiftarens sida är att undantaget ska avse till exempel gardiner som måttbeställts i ett visst särskilt mått, eller en t-shirt som beställts med ett personligt tryck, som till exempel ett namn. Undantaget är alltså inte nödvändigtvis tänkt att omfatta situationen där konsumenten själv väljer bland färdiga alternativ som företaget tillhandahållit.

Har du frågor om konsumenträtt? Läs mer och boka tid med en jurist här.

Hur slutade det?

Elvira anmälde företaget till ARN för att få en prövning av tvisten. ARN konstaterade att undantaget från ångerrätten för varor som tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel inte gällde Elviras fall, alltså för en soffa där konsumenten valt mellan olika färdiga alternativ. ARN rekommenderade därför företaget att låta Elvira ångra köpet av soffan, vilket hon fick göra.

Håll koll på dina rättigheter

Lagar är inte alltid helt enkla att tolka och ibland uppstår olika bedömningsfrågor, som exemplet visar. Om du hamnar i en tvist med ett företag är det därför alltid en bra idé att försöka skaffa dig så mycket information och kunskap du kan om dina rättigheter och om företagets skyldigheter. Kom också ihåg att du i många fall kan få en kostnadsfri prövning av tvisten i Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Du hittar mer information om ångerrätten här.

Relaterade tjänster