Sök

"Hjälp – jag har fått en uppsägning, vad gäller och vad händer nu? "

- Johan Essén, jurist Familjens Jurist

”Mitt hem är min borg” lyder ordspråket som syftar till att hemmet är ens tryggaste plats. Oavsett om du äger en borg eller hyr en lägenhet är det din fasta punkt i livet och om det kommer en uppsägning där det står att du måste flytta är det förståeligt att du blir orolig och stressad.

Det är bra att redan från början känna till begreppet ”besittningsskydd”, vilket innebär att du som hyresgäst har ett skydd mot oskäliga uppsägningar och kan ha rätt att få fortsätta hyra bostaden trots att hyresvärden vill säga upp hyresavtalet. Skyddet består i att du inte måste flytta bara för att du får en uppsägning, utan att en oberoende part, hyresnämnden, avgör om hyresvärden har tillräckliga skäl för uppsägningen och därefter beslutar om du måste flytta eller inte. Om man missköter sig som hyresgäst kan besittningsskyddet brytas. Besittningsskyddet är starkt för förstahandshyresgäster, svagt för andrahandshyresgäster och saknas om du hyr en bostadsrätt eller en privatbostad.

Förstahandshyresgäst

Är du förstahandshyresgäst har du som sagt ett starkt besittningsskydd. Om du inte accepterar den uppsägning du fått och vill bo kvar måste hyresvärden driva uppsägningen vidare i antingen hyresnämnden eller tingsrätten. Under processens gång får du bo kvar i lägenheten och det är först när hyresnämnden eller domstol beslutat om att hyresavtalet ska upphöra som du måste flytta. Det är mycket viktigt att du fortsätter betala hyra även efter uppsägningsdatumet i uppsägningen, även om du inte får några hyresavier från hyresvärden!

Om hyresvärden påstår att du har misskött dig på något sätt är det viktigt att misskötsamheten upphör. Misskötsamheten kan handla om störningar mot grannar eller sena eller obetalda hyror mm. Väl i hyresnämnden kommer hyresvärden presentera varför du är uppsagd, och här har du som hyresgäst möjlighet att förklara sin egen ståndpunkt och presentera dina argument. Om hyresvärden påstår att du misskött dig som hyresgäst måste hyresvärden bevisa sina påståenden. Om du påstår att du har betalat hyrorna måste du bevisa detta.

Som förstahandshyresgäst kan man även avtala bort sitt besittningsskydd, detta är vanligt om hyresvärden hyr ut så kallade ”korttidskontrakt” eller ”rivningskontrakt”.

Andrahandshyresgäst

Är du andrahandshyresgäst i en hyreslägenhet har du som utgångspunkt inget besittningsskydd de första två åren du hyr boendet. Efter två år har du ett visst, men ”svagt”, besittningsskydd. Det är svagt eftersom om till exempel förstahandshyresgästen vill flytta tillbaka till sin lägenhet är det ett giltigt skäl för att andrahandshyresgästens avtal ska upphöra.

Bor du i ett privatägt boende så som en bostadsrätt eller fristående småhus är det troligt att privatuthyrningslagen, lag om uthyrning av egen bostad, är tillämplig. I dessa fall har hyresgästen inget besittningsskydd alls.

Har du frågor om en uppsägning eller din hyresrätt kan du kontakta Familjens Jurist för vägledning. Läs mer och boka tid här.