Sök

Tips

Några fördelar med att handla på kredit

  • Kompletterande reseförsäkring
    Om du betalar en resa med kreditkort kan du ofta kostnadsfritt få en kompletterande reseförsäkring. Reseförsäkringen är sällan tänkt att ge ett heltäckande skydd, men kan ofta vara ett bra komplement till andra reseförsäkringar.
  • Fler motparter
    Om du betalar viktiga köp eller osäkra köp, som resor eller näthandel från utlandet, med kredit får du en extra part – kreditgivaren – som du kan vända dig till om något blir fel med resan eller varan.