Sök

"Kreditköp ger ett extra skydd"

- Oscar Coronel, jurist Familjens Jurist

Ofta får vi höra om problem med överskuldsättning på grund av att det är lättare än någonsin att handla på kredit. Därför kanske det låter konstigt att det faktiskt kan finnas fall då kreditköp kan ge konsumenter extra skydd, som i vissa fall kan vara skillnaden mellan att få tillbaka allt eller inget.

Vad är det som ger ett extra skydd?

Det som ger ett extra skydd om du betalat en vara eller en tjänst med en kredit är något som kallas för invändningsrätten. Den betyder enkelt uttryckt att du kan motsätta dig att betala kreditgivaren (eller kräva pengar) såsom du skulle kunna ha gjort mot säljaren. Det kan också uttryckas som att kreditgivaren har samma ekonomiska ansvar som säljaren har gentemot dig gällande köpet. Du kan dock inte kräva att kreditgivaren ska reparera en vara eller leverera en tjänst, utan endast framställa ekonomiska krav.

  • Exempel:
    Du köper en resa som ställs in. Du vänder dig till reseföretaget och kräver återbetalning men du får aldrig något svar. Du har betalat resan med kreditkort. Du vänder dig därför till kortföretaget och kräver återbetalning. Eftersom kreditkortsföretaget har lika ansvar som säljaren är kreditkortsföretaget skyldigt att återbetala dig kostnaden för resan.

Du kan alltså vända dig mot kreditgivaren istället för säljaren om det är något fel på varan eller tjänsten och du kräver pengar. Du behöver inte först ha vänt dig till säljaren. Kreditgivaren kan också försvara sig mot ditt krav med samma argument som säljaren skulle ha kunnat framställa, till exempel att det inte är något fel på varan eller att du reklamerat för sent. Kreditgivarens ansvar omfattar också bara maximalt själva kreditbeloppet, även om du kanske totalt har betalat mer till säljaren.

Har du frågor om konsumenträtt? Läs mer och boka tid med en jurist här.

Vad händer om säljaren inte håller med mig om ett krav?

Om säljaren inte håller med dig om ditt krav så kan du alltså kontakta kreditgivaren och framställa ditt krav dit. Det är inte säkert att kreditgivaren heller håller med dig, utan kreditgivaren kanske anser att säljaren har rätt. Om du vill ha en prövning av tvisten kan du alltså anmäla både säljaren och kreditgivaren (eller bara kreditgivaren) till ARN.

Vad händer om säljaren går i konkurs?

Om säljaren går i konkurs och du har krav mot säljaren finns det en stor risk att du inte får några pengar. Om du betalat köpet med kredit kan du då istället vända dig till kreditgivaren med ditt krav. Om säljaren ansvarar för kravet för även kreditgivaren det. Att betala med kredit kan alltså vara ett viktigt skydd mot en säljares konkurs.

Vad händer vid en rekonstruktion där jag får en del betalt genom ett ackord?

Vid en rekonstruktion kan en domstol besluta att alla som har krav mot företaget bara ska få ersättning för en del av sina krav. Om du till exempel bara får 40 % av ditt krav så kan du, precis som vid en konkurs, vända dig till kreditgivaren för att få betalt det resterande kravet. Att betala med kredit kan alltså vara ett viktigt skydd om ett företag skulle försättas i rekonstruktion.