Sök

Guide

Så gör du om det är fel i varan eller tjänsten

När du som konsument köper en vara eller tjänst skyddas du av regler i konsumentköp- respektive konsumenttjänstlagen. Här är en guide med information om hur du gör om det är fel i varan eller tjänsten.

Text: Oscar Coronel, jurist Familjens Jurist

Har du frågor om konsumenträtt? Läs mer och boka tid med en jurist här.

 1. Dokumentera felet
  Om du upptäcker att varan eller tjänsten har ett fel som du anser att företaget ansvarar för är det viktigt att du dokumenterar felet genom att ta bilder eller filmer.
 2. Klaga till företaget skriftligen
  Du är skyldig att klaga till företaget och påtala att du anser att det finns ett fel inom skälig tid. Om du reklamerar inom två månader från det att du upptäckte felet är det alltid inom skälig tid. Du bör alltid framföra din reklamation skriftligen till företaget.
 3. Skaffa fram ett besiktningsutlåtande
  Om företaget motsätter sig att det finns något fel kan du för att få fram ytterligare bevisning låta en besiktningsman eller annan sakkunnig göra ett utlåtande om felet. I vissa fall kan det få företaget att ändra uppfattning och annars har du bättre bevisning inför en prövning av tvisten.
 4. Få en prövning av tvisten
  Om du inte kommer överens med företaget kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en kostnadsfri prövning av tvisten eller vända dig till domstol för att få en prövning av tvisten. Eftersom en tvist i domstol kan innebära stora kostnader är det en god idé att först kontakta en jurist för rådgivning.