Sök

I den här artikeln kan du som vill öppna upp ditt hem för personer som sökt sig till Sverige ta del av några fastighetsrättsliga tips.

Text: Fredrik Aldmo, jurist Familjens Jurist

Den humanitära katastrof som uppstått i spåret av kriget i Ukraina har knappast lämnat någon oberörd, och många svenskar har uttryckt en vilja att erbjuda bostad till de som tvingats lämna sina hem.

Om du bor i hyresrätt

Som hyresgäst har du rätt att ha inneboende i din lägenhet, du behöver alltså inte fråga din hyresvärd om lov innan du låter någon flytta in hos dig. Även om du har rätt att ha en inneboende måste du tänka på att du som hyresgäst alltid är ansvarig för eventuella skador som uppstår i lägenheten. Du kan dessutom hållas ansvarig för eventuella störningar.

Viktigast av allt är dock att du inte får hyra ut din lägenhet i andra hand utan hyresvärdens tillstånd, om du hyr ut din lägenhet utan att själv bo i den, eller om du hyr ut till flera personer i följd kan du i värsta fall risker att förlora hyresrätten. Kravet på tillstånd till andrahandsuthyrning gäller oavsett om du tar ut hyra eller inte.

Se därför till att ha ett skriftligt tillstånd till andrahandsuthyrning, och glöm inte att tillståndet bara gäller för den person som namnges i tillståndet.

Tänk även på att du inte får ta ut för hög hyra från en inneboende eller andrahandshyresgäst. Hyran får inte vara högre än den du själv betalar, du får dock ta ut ett påslag om maximalt 15 procent om lägenheten är fullt möblerad, du får även göra påslag för faktiska merkostnader så som parkering eller bredbandstillägg.

Observera att om du tar ut för hög hyra riskerar du att få din hyresrätt förverkad, om din hyresrätt förverkas måste du flytta.  Slutligen bör du tänka på att alltid ha ett skriftligt hyresavtal och att du inte bör hyra ut längre än två år. Om du inte tar ut någon hyra av den som bor i hyresrätten gäller inte reglerna om besittningsskydd och uppsägningstid, men som tidigare nämnts krävs tillstånd från hyresvärden.

Om du bor i bostadsrätt

Reglerna kring uthyrning i andra hand och inneboende är något annorlunda om du bor i bostadsrätt. Precis som för hyresrätter krävs det tillstånd för att hyra ut bostadsrätten i andra hand, tillståndet söks hos bostadsrättsföreningens styrelse och tillståndet bör vara skriftligt. Tänk på att tillstånd till andrahandsuthyrning krävs oavsett om du tar ut någon hyra eller inte.

På samma sätt som gäller för hyresrätter får du ha en inneboende i bostadsrätten utan särskilt tillstånd. Enligt bostadsrättslagen får du dock inte inhysa utomstående i lägenheten om det kan medföra en olägenhet för bostadsrättsföreningen eller dess medlemmar. Exempel på olägenhet skulle kunna vara om det blir högljutt eller ”mycket spring i trapphuset”.

Om bostadsrättsföreningens styrelse anser att du olovligen hyr ut i andra hand eller att du har en inneboende som medför olägenhet kan styrelsen komma med ett rättelseföreläggande. Om du får ett rättelseföreläggande är det viktigt att du agerar på rätt sätt, om du är osäker på om rättelseföreläggandet är felaktigt bör du kontakta en jurist för rådgivning. Den som inte följer ett rättelseföreläggande riskerar nämligen att få sin bostadsrätt förverkad (vilket innebär att du måste flytta från bostadsrätten och dessutom riskerar att göra en ekonomisk förlust).

Om du som ägare av en bostadsrätt tar ut för hög hyra av en inneboende eller andrahandshyresgäst riskerar du att bli återbetalningsskyldig. Var därför noga med att inte ta ut för hög hyra, en grundregel är att du får ta ut en hyra som motsvarar din månadsavgift med tillägg för räntekostnader och övriga fasta utgifter (dock inte för amortering), du får även ta ut tillägg för fasta kostnader, om bostadsrätten hyrs ut fullt möblerad kan du ta ut ett tillägg om maximalt 15 procent.

Om du bor i en fastighet

Du som bor i en fastighet behöver inte ta hänsyn till vare sig hyresvärd eller bostadsrättsförening om du har en inneboende eller hyresgäst, men tänk på att du alltid bör ha ett skriftligt hyresavtal.

Du bör dock tänka på att du inte får ha för många boende i din fastighet, om du skulle ha många personer boende hos dig under en längre tid kan det finnas risk för att kommunen ingriper, dels eftersom det kan uppstå störningar gentemot grannar, och dels om byggnaden används i strid med gällande regler rörande byggnadens användning och brandsäkerhetsföreskrifter.

Om du som fastighetsägare tar ut en oskälig hyra riskerar du att bli återbetalningsskyldig, var därför noga med att ta ut en skälig hyra.

Avslutningsvis kan det vara bra att kontrollera så din hemförsäkring inte påverkas av att du har inneboende eller andrahandshyresgäster.

Om du är i behov av rådgivning i anledning av att du öppnar upp ditt hem för hjälpbehövande är du välkommen att kontakta oss på Familjens Jurist.

Tänk på att om du tar emot en person under 18 år som inte har med sig en vårdnadshavare måste du omgående kontakta socialtjänsten i kommunen. Den som är under 18 år räknas som barn och kommunen är skyldig att se till att personen får den hjälp och stöd som krävs för att kunna gå i skola och få en trygg situation.