Sök

Guide

Tips att ha med i planerandet av umgänge med barn

Det finns några punkter att ha koll på när det gäller planerandet av umgänge med barn. Här har vi listat våra bästa tips till dig.

Text: Maria Eriksson, jurist Familjens Jurist

  1. Inrikta er på att försöka fatta gemensamma beslut avseende era barn vid en separation. Det är bara barnet som har rättigheter. Ni som föräldrar har bara skyldigheter.
  2. Barnet har med stigande ålder en allt större rättighet att vara delaktig i beslut som rör hen, men ansvaret ligger på er som föräldrar. Be aldrig ett barn att välja.
  3. Vad som blir bäst för ett barn kan vara olika och styras av exempelvis bostadsort, var barnet går i skola, fritidsaktiviteter, kompisar och föräldrarnas sysselsättning.
  4. Kommer ni överens om att ett växelvis boende inte är lämpligt, kom då överens om hos vilken förälder barnet ska ha sitt stadigvarande boende hos.
  5. För de flesta är det bra att ha ett löpande umgänge under “terminerna” och sedan särreglera lov- och storhelger. Tänk då på att barnet även behöver få kunna ha sammanhängande lov och storhelgtider med den förälder som barnet bor tillsammans med.
  6. Om möjligt bör ni se till att den så kallade umgängesföräldern får del i både helg och vardag, innehållande naturliga kontakter med förskola/skola.
  7. Ta gärna stöd hos Familjerätten för upprättande av avtal, även om ni är överens. De har dessutom personal utbildad för att hjälpa er att hitta lösningar i de frågor ni kanske inte själva löser.
  8. Hittar ni ingen samsyn avseende era barn är tingsrätt den instans man då kan vända sig till.

Men innan du tar steget till domstol bör du rådgöra med ett eget juridiskt ombud som är specialiserad på den här typen av frågor. I framtiden kan det bli så att du också måste gå antingen i samarbetssamtal med den andre föräldern eller på egen kurs hos Familjerätten för att få rätt att inleda en process i domstol.

Vill du boka tid med en jurist för att få hjälp med frågor om vårdnad, boende och umgänge? Läs mer och boka tid här.