Sök

Vad innebär det att gifta sig?

Planerar ni att gifta er? Grattis! Men visste du att ett äktenskap innebär så mycket mer än att bara lova varandra evig kärlek och trohet? Det finns även en rad olika juridiska aspekter som kan vara bra att känna till.

Text: Arne Larsson, jurist Familjens Jurist

Giftorätt

Giftorätten innebär att ni som äkta makar har rätt till hälften vardera av värdet på i stort sett alla era gemensamma tillgångar – även det ni ägde innan ni gifte er. Din make/maka har alltså rätt till hälften av värdet på dina tillgångar och du har rätt till hälften av värdet på hans eller hennes tillgångar.

Äktenskapsförord och enskild egendom

Giftorätten träder automatiskt in när ni gifter er, men om ni vill kan ni avtala bort den genom att skriva ett äktenskapsförord. Den egendom ni avtalar bort blir då enskild egendom, istället för giftorätt, vilket innebär att den inte ska ingå i bodelningen.

Ni väljer själva om ni vill avtala bort hela eller delar av giftorätten. Ni kan till exempel välja att avtala bort era samtliga banktillgångar så att de blir enskild egendom istället - men samtidigt låta din bil och din make/makas fastighet förbli giftorätt. Era banktillgångar kommer då hållas utanför bodelningen, samtidigt som bilen och fastigheten ska ingå. 

Vill du ha hjälp av en jurist att skriva ett äktenskapsförord? Klicka här.
Vill du skriva ett äktenskapsförord själv online? Läs mer här.

Bodelning

Giftorätten träder som sagt in redan när ni gifter er, men blir egentligen inte aktuell förrän det är dags för bodelning. Bodelning ska göras om ni skiljer er, men också när den första av er avlider. Lite förenklat kan man säga att en bodelning innebär att ni radar upp era respektive tillgångar som är giftorätt och sedan gör avdrag för era skulder. Den egendomen som ni avtalat bort och som är enskild egendom ska inte ingå i bodelningen.

När ni ställt upp era respektive tillgångar så slår ni ihop värdet på dessa och får då fram det totala värdet på era tillgångar tillsammans. När ni gjort detta delar ni det totala värdet på hälften. Du har då rätt till den ena hälften av värdet och din make/maka den andra hälften.

Vill du ha hjälp av en jurist att skriva ett bodelningsavtal? Klicka här.
Vill du skriva ett bodelningsavtal själv online? Läs mer här.

Underhållsskyldighet

Ännu en juridisk aspekt att hålla koll på kallas underhållsskyldighet. När ni gifter er är utgångspunkten att ni gemensamt ska ansvara för hemmets ekonomi. Men om den ena av er inte kan försörja sig på egen hand, så har den andra av er en underhållsskyldighet. Detta innebär att den av er som har pengar har en ekonomisk skyldighet att hjälpa den av er som inte har pengar.

Men inte bara det. När ni gifter er har ni också en skyldighet att vårda hem och barn gemensamt. Detta innebär att ni ska fördela hushållssysslorna mellan er så att inte bara en av er ansvarar för det som hem och familj kräver.

Arv

Som äkta makar har ni rätt att ärva varandra. Detta innebär att den av er som överlever den andra har rätt att ärva all egendom. Om ni har gemensamma barn så betyder detta att era barn kommer få sitt arv efter att ni båda har avlidit.

Om ni däremot har barn från ett tidigare förhållande, så kallade särkullbarn, så finns det ett undantag från huvudregeln om att den efterlevande maken ärver all egendom. Särkullbarnen har nämligen rätt att få ut sitt arv direkt vid sin förälders död.

Testamente

Särkullbarn har alltså rätt att kräva ut sitt arv direkt vid sin förälders död. Detta kan innebära svårigheter för den efterlevande av er, att till exempel bo kvar i ert gemensamma hem.

Genom att skriva ett testamente kan ni dock till viss del styra hur och när arvet ska tas ut och på så sätt också skapa en trygghet för den av er som överlever den andra, till exempel genom att göra det möjligt att bo kvar i ert gemensamma hem.

Vill du ha hjälp av en jurist att skriva ett testamente? Klicka här.
Vill du skriva ett testamente själv online? Läs mer här.

Samkönade par

Sedan 2009 kan samkönade par gifta sig i Sverige. Som samkönade par kan ni därför gifta er både borgerligt och kyrkligt. För er gäller samma juridiska klurigheter som för olikkönade par som gifter sig – ni behöver alltså inte tänka på vare sig mer eller mindre.

Behöver du hjälp av en jurist? Boka tid hos Familjens Jurist för rådgivning.