Sök
Drömmen om det goda

Skapa lugn och ro i skolan

Hur reagerar barn och unga på stillhet? Kan de verkligen bli lugna? Jo, det kan de, och det är lättare än vi tror. Barn och elever efterfrågar stillhet när de väl fått pröva, och den gör också underverk för stressade lärare. Lugn och ro är viktigt för alla, men extra viktigt för barn och unga.

”Stillhetsträning stärker elevens inre resurser och främjar lärandet”, säger Arthur Zajonc, fysikprofessor, Amherst College​.

Drömmen om det godas metod består av fyra enkla övningsformer: stillhet, beröring, reflektion och rörelse (kontemplativ rörelse som yoga, qigong eller meditativ gång). Den är utvecklad i samarbete med experter, rektorer och lärare och fungerar för såväl förskola som grundskola och gymnasium och är baserad på enkla stillhets- och avslappningsövningar och på mindfulness. Övningarna är anpassade till förskolans och skolans vardag och kan användas tillsammans eller var för sig.

25 års erfarenhet av arbetet i skolan visar att korta stillhetsstunder minskar stress, ökar koncentrationen och hjälper lärandet. De förebygger ohälsa, ger goda kamratrelationer och en bättre arbetsmiljö. Allt samverkar till att uppfylla skollagens krav på en skolmiljö "som präglas av trygghet och studiero".

För att nå barn och unga i förskola och skola samt säkerställa att metoden lever kvar i skolan har Drömmen om det goda utbildat lärare/skolpersonal och elevhälsa. De använder metoden i sina barn/elevgrupper. De äldre eleverna på gymnasiet och åk 6–9 i grundskolan nås direkt genom workshops av Drömmens instruktörer på samma sätt som under projektet Mitt lugn.