Sök
Drömmen om det goda

Bidra till Drömmen om det goda

Inför varje nytt år samlar vi in medel. Det gör vi även inför 2024. Välkommen att bidra! Ditt stöd till Drömmen om det goda ger ökade möjligheter att kunna göra skillnad för barn och unga i förskola och skola i Sverige varje dag, varje månad, året runt!

Psykisk ohälsa för barn och unga är vår tids viktigaste samhällsutmaning. En alltför stor andel unga har svår oro, sömnsvårigheter, stress och svårt att hitta vägen till lugn och ro.

Genom att stödja vårt förebyggande och främjande arbete med att skapa trygghet och studiero i skolan för barn och unga bidrar du till:

  • minskad stress och oro
  • ökad förmåga till koncentration och inlärning
  • förbättrad arbetsmiljö för både elever och lärare

Vårt arbete baseras på erfarenhet och forskning, främjar psykisk hälsa och ger verktyg som förebygger psykisk ohälsa. Övningsformerna är enkla att ta in i skolans vardag och uppskattade av både lärare och elever. Redan efter kort tid kan man se resultat. Det tar lite tid i anspråk och har visat sig ge mer tid för undervisning genom ökat lugn och ro i gruppen. När man lärt sig övningarna kan man använda dem hela livet, även i kommande arbetsliv. Goda exempel finns som visar