Sök
Residence Christie´s

Rådgivning för exklusiva bostäder Residence Christie´s

  • Mångårig erfarenhet av sällsynta prisnivåer
  • Vår expertis stöds av pågående och avslutade prestigeförsäljningar

Vi erbjuder vår rådgivning baserat från mångårig erfarenhet och expertis av att förmedla de mest exklusiva bostäderna.

De mest exklusiva bostäderna följer inte den generella bostadsmarknadens utveckling utan påverkas av andra faktorer. Mångårig erfarenhet av sällsynta prisnivåer, perception och skicklighet krävs för att etablera nya riktmärken för prissättning. Vår expertis stöds av pågående och avslutade prestigeförsäljningar där vår rådgivning ofta kommer från förstahandsinformation om konfidentiella transaktioner.