Sök

Flytta ihop - vad ska ni tänka på?

Är det dags att flytta ihop? I så fall: Vad roligt! Men också: Har ni koll på juridiken? För visst är det så att juridiken nästlar sig in även om ni inte är gifta. Häng med på dagens föreläsning om samboavtal, bodelning och annat skoj!

Text: Arne Larsson, jurist Familjens Jurist

Gäller juridiken även för oss som bor ihop men som inte är i ett förhållande?

Sambolagen gäller för er om ni betraktas som sambor i lagens mening. För att vara sambor i lagens mening måste ni stadigvarande, det vill säga permanent, bo ihop i ett parförhållande. Ni måste dessutom ha ett gemensamt hushåll. Ni blir alltså inte automatiskt sambor i lagens mening bara för att ni är två kompisar som flyttar ihop. Så om ni är två (eller flera) vänner som planerar att flytta ihop behöver ni inte hålla koll på juridiken, men om ni befinner er i ett förhållande; häng kvar och läs mer!

Vad händer om vi flyttar isär eller om någon av oss avlider?

Det viktigaste att hålla koll på när ni flyttar ihop är, tråkigt nog, vad som händer ifall ni flyttar isär eller om någon av er avlider. Det kan då bli aktuellt med en bodelning. Här finns en skillnad mot hur det hade varit om ni hade varit gifta. Då ska en bodelning nästan alltid göras, men om ni inte är gifta, utan bara bor ihop, så ska en bodelning göras endast om en av er (eller båda) begär att en bodelning ska göras.

Hur går en bodelning till mellan sambor?

Lite förenklat kan man säga att en bodelning innebär att ni radar upp era respektive tillgångar som är samboegendom och sedan gör avdrag för era skulder. När ni ställt upp era respektive tillgångar så slår ni ihop värdet på dessa och får då fram det totala värdet på era tillgångar tillsammans. När ni gjort det, delar ni det totala värdet i två lika delar. Du har då rätt till den ena halvan av värdet och din sambo den andra halvan.

Vill du ha hjälp av en jurist att skriva ett bodelningsavtal? Klicka här.
Vill du skriva ett bodelningsavtal själv online? Läs mer här.

Vilken egendom ska ingå i bodelningen mellan oss som är sambor?

Lägg märket till att det bara är samboegendom som ska ingå i bodelningen. Samboegendom är nästan alltid det som ni skaffat er gemensamt, till exempel era gemensamma möbler och er gemensamma bostad. Om ni köper en bostad gemensamt inför att ni ska flytta ihop så blir den som huvudregel samboegendom, även om endast en av er står för handpenningen och betalar av lånet. Den ska därför ingå i bodelningen. Om ni däremot flyttar in i en bostad som en av er ägde innan ni valde att flytta ihop, så räknas den inte som samboegendom. Den ska därmed inte ingå i bodelningen.

Vad innebär ett samboavtal?

Om ni inte vill att en bodelning ska göras eller ifall ni vill att viss egendom inte ska ingå i bodelningen om ni väljer att gå isär längre fram, så kan ni skriva ett samboavtal. Ni kan då välja om ni ska avtala om att bodelning inte ska ske överhuvudtaget eller om ni vill att viss samboegendom ska hållas utanför bodelningen.

Ett samboavtal måste uppfylla följande krav för att vara giltigt:

  • Avtalet måste vara skriftligt.
  • Avtalet måste undertecknas av er båda.

Vill du ha hjälp av en jurist att skriva ett samboavtal? Klicka här.
Vill du skriva ett samboavtal själv online? Läs mer här.

Kommer vi att ärva varandra som sambor?

Sambor har ingen laglig rätt att ärva varandra. Om du vill att din sambo ska ärva dig är det dock fullt möjligt att skriva ett testamente om att din sambo ska ärva dig.

Vill du ha hjälp av en jurist att skriva ett testamente? Klicka här.
Vill du skriva ett testamente själv online? Läs mer här.